مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستـی کشور - شماره ثبت ۴

مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی از سال 1374 فعالیت خود را تحت عنوان مرکز نگهداری معلولین ذهنی آغاز کرده که بعدها عنوان نگهداری حذف شد و به مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی 22 بهمن تغییر کرد که با پذیرش معلولین به صورت شبانه روزی کار خود را آغاز کرد از سال 1388 بخش مددکاری به این مجموعه اضافه شد که 300 پرونده از مددجویان تحت پوشش بهزیستی به صورت پیمانکاری سپرده شد که 3 مددکار رسیدگی به این پرونده ها را به عهده گرفتند که بعدها نیز بخش CBR کار شناسایی معلولین در روستاها و شهر بیجار و معرفی به بهزیستی به این مرکز سپرده شد که توسط تسهیل گران محلی و میانی این کار انجام می شد.
از سال 1374 تا سال 1394 محل مرکز معلولین در یکی از ساختمان های اداره بهزیستی بود که در سال 1394 به ساختمان جدیدالاحداث (موقوفی حاج بخشعلی احمدی) انتقال پیدا کرد و به دو مرکز زیر و بالای 15 سال تقسیم شد که این معلولین پذیرش شده از سراسر استان کردستان می باشد. از لحاظ درجه مرکز درجه دو می باشد و خدمات توانبخشی، گفتاردرمانگر، مربی تربیت بدنی، مربی هنر، پزشک عمومی، پزشک اعصاب و روان و کارشناس بهداشت محیط می باشد.

معلولیت ذهنی چیست؟

کم‌توانی ذهنی یا «عقب‌ماندگی ذهنی» اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می‌گردد.
کم‌توانی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می‌شود عملکرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد.
سن شروع کم‌توانی ذهنی زیر ۱۸ سال است و منظور از مهارتهای انطباقی انجام کارهای است که در هر سن خاص به‌طور معمول از فرد انتظار می‌رود. با اقدامات آموزشی و اجتمائی می‌توان یک زندگی طبیعی را برای این افراد فراهم کرد که این مورد ارتباط مستقیم با کمک های شما خیر عزیز دازد. معلولین ذهنی نیاز به خیرات مادی و عاطفی شما دارند.
شایعترین مشکلات جسمی در موارد شدید و بسیار شدید عقب ماندگی ذهنی اکثراً ناتوانائی‌های حسی یا حرکتی یا صرع است. فقط یک سوم این افراد تحرک دارند و یک چهارم به دیگران وابسته هستند.
مشکلات شنوائی و بینائی مانع دیگری برای توانائی شناختی است. ناتوانی‌های حرکتی که شایع نیز می‌باشد عبارتند از: اسپاستیسیتی-اتاکسی-آتتوز.

خدمات استدیو طراحی بهرنگ

توانایی ها ما در مرکز توانبخشی معلولین بیجار

90%

Ps

85%

Corel

90%

Pr

بخشی از توامندی های واحد های تخصصی مرکز معلولین بیجار

90%

Ps

خدمات گفتار درمانی و  توانبخشی

روانشناسی، مشاوره، مددکاری

 تغذیه، پرستاری و درمان

کارگاه های هنری،آموزشی و ورزشی

توانایی های استدیو طراحی بهرنگ

حامیان مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار

تو را می نگرم، نه ان چنان که دیگران تو را میبینند. کیست هم چون تو که نور خدا در درونش جاریست؟!

اهداف مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار

مراقبت و توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی و جسمی حرکتی

تامین هزینه های درمانی،بهداشتی و مراقبتی معلولین ذهنی و جسمی حرکتی

ارائه خدمات توانبخشی به معلولین :گفتاردرمانی، کاردرمانی، ورزش درمانی و هنر درمانی
  ما را   در  تهیه موادغذایی، اقلام بهداشتی ، تامین هزینه هایمراقبتی، دارویی و درمانی برای معلولین عزیز یاری رسانید
 6037  9918  9952  8982
5894  6370  0020  8840