حامیان ما مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار

​کمک هزینه خرید هاست برای سایت جدید مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار، که توسط خانم دکتر معصومه رفیعی، به مرکز اهدا گردیده است.
پدر و مــادر، اسطوره هایی هستند از جنس آرامــش، صداقت، شــــــرف  و مهربانی
نام شان جاوید و یادشان گرامی

                                                      شادی روح عزیزانمان فاتحه و صلوات

مرحوم جناب آقای نادر رفیعی
مرحومه سرکار خانم شهناز آبایی

زنده یاد کربلای مهدی سبزواری

​کمک هزینه خرید هاست و طراحی سایت جدید مرکز توانبخشی و مراقبتی معلولین ذهنی بیجار، که توسط خانواده محترم سبزواری، به مرکز اهدا گردیده است.
                                                      شادی روح عزیزانمان فاتحه و صلوات